Notícies

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral d’Antoni Tudurí Vila, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa mètodes basats en les noves tecnologies de la informació i la comunicació per identificar l’autoria d’obres musicals anònimes o d’autoria dubtosa a partir de la comparació amb obres de partitures musicals reconegudes dels compositors proposats com a possibles autors. Els sistemes presentats a la tesi analitzen en profunditat i amb objectivitat les similituds identificades en l’obra dubtosa amb el patró compositiu dels possibles autors, i atribueixen l’autoria de la peça estudiada amb un marge d’error quantificat. L’estudi Diseño y aplicación de herramientas tecnológicas aplicadas a la identificación de elementos diferenciales del estilo compositivo de autores clásicos l’ha dirigit el doctor Bartomeu Serra Cifre, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Fecha del evento: 03/07/2013

Fecha de publicación: 25/07/2013