Escuchar

Notícies

(Contenido en el idioma por defecto)

L’objectiu de l’acord entre la Xarxa Espanyola Matemàtica-Indústria i l’empresa energètica és la recerca de solucions tecnològiques innovadores des de l’àmbit de la matemàtica industrial

El Grup de Tractament i Anàlisi Matemàtica d’Imatges Digitals de la Universitat de les Illes Balears participa de l’acord marc de col·laboració signat entre la Xarxa Espanyola Matemàtica-Indústria (Math-in) i l’empresa Repsol.

L’objectiu de l’acord és promoure la transferència del coneixement desenvolupat pels més de trenta grups de recerca que integren Math-in, que es comprometen a treballar amb el Centre de Tecnologia Repsol en la recerca de solucions innovadores per al sector energètic en l’àmbit de la matemàtica industrial.

L’aliança tecnològica entre el Centre de Tecnologia Repsol i Math-in es fonamenta en el gran potencial que tenen ambdues institucions per assolir un impacte significatiu en el futur desenvolupament de projectes conjunts. L’aplicació de la tecnologia matemàtica als processos d’innovació que es facin al Centre de Tecnologia Repsol contribuirà al desenvolupament de solucions eficients i innovadores que afavoreixin un futur energètic competitiu, sostenible i segur. La Xarxa Espanyola Matemàtica-Indústria és una associació de més de trenta grups de recerca en matemàtiques pertanyents a 15 universitats i 2 centres tecnològics que sumen esforços per posar a disposició del teixit industrial una oferta conjunta de les seves capacitats, i centra la seva activitat a fomentar la transferència de la tecnologia matemàtica a l’àmbit empresarial i industrial.

Fecha del evento: 20/05/2013

Fecha de publicación: 04/06/2013