Govern Balear
Banca March

Cursos d´Estiu 1997

Universitat de les Illes Balears

Tendències en la societat de
Les Tecnologies de la Informació

si ho pots escoltar, ho pots digitalitzar ...
si ho pots veure, ho pots digitalitzar ...
si ho pots pensar, ho pots digitalitzar ...

si ho pots digitalitzar, ho pots posar a Internet ...

si ho pots posar a Internet,

persones de tot el món ho poden

--------------- escoltar, veure i compartir.
si ho pots posar a Internet, persones de tot el món ho poden escoltar, veure i compartir