ca | es | en

¿QUÉ ES SINA?

En aquest moments, tot plantejament dirigit a possibilitar i millorar l’accés a la tecnologia en qualsevol àmbit educatiu requereix que l’usuari sigui capaç d’interaccionar de manera correcta i operativa amb l’ordinador. El SINA es va dissenyar pensant en aquelles persones que tenen profundament limitades les seves possibilitats de moviment en les extremitats superiors i es basa en un disseny intuïtiu que procura atendre el màxim possible als criteris de normalització.

SINA és un sistema d’interacció natural i avançat. És un projecte que compren professionals de diverses àrees com la informàtica, la pedagogia i l’educació especial, per això SINA és més que un simple dispositiu d’accés a l’ordinador: és un sistema pedagògic i basat en tecnologies de la informació i coneixement per fer accessible l’ordinador. Aquesta accessibilitat s’aconsegueix a través de tècniques de visió per computador utilitzant una webcam comú, per això s’obté un sistema de baix cost. Només instal·lant una petita aplicació que detecta i segueix el moviment del nas, l’usuari pot controlar el moviment i els events del ratolí i pot emprar totes les aplicacions instal·lades al seu l’ordinador.

La primera iniciativa del projecte SINA i amb la idea de possibilitar l’accés a l’educació a les persones amb discapacitat s’ha centrada en possibilitar l’accés a l’ordinador a aquell col·lectiu de persones amb una discapacitat motòrica greu mitjançant el SINA. Les accions desenvolupades s’han dirigit cap a:

Imagen

¿QUÉ ES SINAEyes?

Basado en la experiencia del SINA, en el proyecto SINAEYes se desarrollará un dispositivo de entrada que ayudará en la accesibilidad de usuarios con problemas de gran discapacidad motora. Se obtendrá un sistema de interacción mediante la mirada que utiliza una webcam común (sin iluminación infrarroja), por lo que se consigue un sistema de bajo coste. El usuario será capaz de situar el puntero del ratón en la pantalla simplemente mirando a la zona de la pantalla, ya que el sistema detecta la posición de las pupilas en la imagen para traducir esta posición a las coordenadas de la pantalla.

Imagen SINAEyes

¿QUÉ ES SINASense?

SinaSense es un una sala multisensorial donde se pretende experimentar con las funciones adicionales que ofrece SINA, para usuarios severamente discapacitados intelectualmente. Estas aplicaciones dependen de una acción del usuario que generará una reacción visual y/o sonora y/o háptica. A través de técnicas de visión por computador y utilizando de base los algoritmos del SINA detectaremos cualquier movimiento voluntario, involuntario o no intencionado para generar una respuesta del sistema con la intención de generar un estímulo en el usuario. El objetivo es el de favorecer el nivel de integración sensorial para facilitar así los aprendizajes básicos y abrir puertas a relaciones más significativas. El usuario jugará con el entorno que le rodea a través de sus movimientos.

Imagen SINASense