ca | es | en

EXPERIENCIAS

A la primera fase, els centres pilots per a la implantació i el desenvolupament del SINA han estat:


ASSOCIACIÓ DE PARÀLISI CEREBRAL DE BALEARS (ASPACE)

Logo Aspace

Organització fundada a Palma el 1976 per un grup de pares de nins afectats de paràlisi cerebral. És una associació privada sense fins lucratius, legalment constituïda i declarada d'utilitat pública, que atén persones amb paràlisi cerebral i síndromes afins. La seva finalitat és potenciar al màxim les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral en els seus aspectes físics, afectius, cognitius i psicosocials compensant i optimizant les capacitats que poden afectar els processos de desenvolupament i aprenentatge, mitjançant un enfocament de tractament i d'educació global i integral per tal d'accedir a una major integració escolar, laboral i social.

<http://aspaceib.org/>ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLEROSI MÚLTIPLE (ABDEM)

Logo Abdem

Entitat sense ànim de lucre, d’àmbit autonòmic, constituïda l'any 1994. Reuneix unes 250 persones, entre afectats, amics, familiars i persones interessades a col·laborar amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple.

L'objectiu de l'associació és ajudar les persones afectades d'esclerosi múltiple a millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia, i sensibilitzar la comunitat de les Illes Balears respecte de les conseqüències físiques i psicosocials d'aquesta malaltia.

L'associació té la seu en el Centre de Dia. Aquest centre és el punt de trobada per als socis i serveix com a plataforma des de la qual treballem i es donen a conèixer a la comunitat.

<http://www.abdem.es/>

MATER MISERICORDIAE

Logo Mater Misericordiae

La organización Mater Misericordiae atiende de forma integral a las personas con retraso mental y plurideficiencias del nacimiento a lo largo de toda su vida adulta. Desde diferentes centros y servicios que configuran la organización se intenta dar respuesta a las necesidades individuales, familiares y sociales que presentan las personas con discapacidad psíquica así como también de sus familiares

<http://www.mater-isla.com/>

APROSCOM

Logo Aproscom

Aproscom es una entidad de carácter social, no lucrativa y declarada de Utilidad Pública que se fundó en 1969 con el objetivo de atender a las personas con discapacitado intelectual de la zona de Manacor. La misión de Aproscom es promover la mejora de la calidad de vida personal, familiar, social y laboral de las personas con discapacidad intelectual en cualquier etapa de su vida.

<http://www.aproscom.org//>

REHACER

Logo Rehacer

REHACER, Asociación para la Rehabilitación de Accidentados Cerebrales de Baleares, tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida y la integración de personas con Daño Cerebral sobrevenido y sus familias, potenciando el desarrollo de la prevención, de la atención, de la rehabilitación y de la investigación del daño cerebral sobrevenido. REHACER nace al año 1994 en respuesta al vacío existente en la atención a las personas afectadas por Daño Cerebral Sobrevenido y de sus familias. En la actualidad está formada por las personas con DCS y sus familiares. En el 2005 se inauguró el primer local de REHACER y en el 2006 empezó a funcionar como Centro de Día.

<http://www.rehacerbaleares.com/>

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN XXIII

Logo Joan XXIII

Centre concertado de Educación Especial de la comarca de Inca, se puso en funcionamiento en 1975. Es un servicio del Patronato de la Agrupación Pro-minusválidos psíquicos de la comarca de Inca. El Patronato es una asociación privada sin ánimo de lucro que gestiona diferentes servicios para las personas con discapacidad intelectual de la comarca de Inca. Su finalidad es dar una educación integral para desarrollar las capacidades y cubrir las necesidades de los alumnos

UNIDAD DE SEMICRÍTICOS DE SON DURETA

Logo Son Dureta