Disminuye letra Aumenta letra

Principal

Inici

Introduccio

Fases

Projectes anteriors

Miembros

Resultats del project

Contacte

INTRODUCCIÓ

Contribuir a la reducció del nombre d'accidents de trànsit i ajudar a persones majors i aquelles que pateixen algun tipus de discapacitat a l'hora de conduir amb més seguretat un automòbil, són els objectius del sistema intel·ligent i d'ajut a la conducció ICAR que dissenyen i desenvolupen investigadors de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial de la UIB.


El projecte és la integració dels resultats d'una tasca de recerca que es remunta anys enrere. I es que durant la darrera dècada la unitat que dirigeix el doctor Francisco José Perales López s'ha centrat en el desenvolupament de sistemes automàtics de reconeixement del moviment humà, és a dir sistemes capaços de reconèixer no només l'usuari, sinó també els seus moviments i la intencionalitat que aquestes amaguen. Bona part dels avenços obtinguts procedeixen de la participació dels investigadors de la UIB a diversos projectes europeus i nacionals.


El sistemes desenvolupats pels investigadors de la UIB literalment "capturen" l'usuari sense que aquest hagi d'estar especialment equipat. El reconeixement es fa partint de característiques biomètriques de l'individu: l'alçada, l'envergadura, les característiques de la cara, el color dels cabells, la coloració de l'iris, etc. Per això es disposa de un equipament adequat de cameres i ordinadors, per tal de analitzar i "entendre" les accions e intencions del conductor. El treball de la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador e IA del DMI ha estat desenvolupar el software, la part fonamental en les aplicacions de modelització, seguiment, reconeixement i compresió de'objectes tan complicats com són els éssers humans i les seves accions (models 3D articulats i deformables).


Els softwares desenvolupats en el marc dels projectes HUMODAN, INEVAI3D e ITADA es complementen amb altres treballs centrats especialment en el reconeixement dels gestos de la cara que han abocat, per exemple, en el desenvolupament d'interfícies multimodals i/o perceptuals amb l'ordinador basades en la interacció natural amb la cara, la veu i el cos.


És, doncs, en base a la recerca ja efectuada que s'ha pogut plantejar un ordinador de bord que inclogui un software de seguiment facial i corporal, a través d'una càmera interior, per tal que pugui determinar variacions potencialment perilloses del cap del conductor que puguin suposar un dèficit d'atenció en la conducció (somnolència, distracció, etc.) i el seu entorn amb cameres exteriors, amb els requeriments crítics de temps real, baix cost i discreció del sistema dissenyat.