Comité

Comité Internacional del Programa Comite de Organización
Manuel Mazo (España) Presidente del CIP Francisco Perales(España) Presidente del COP
Julio Abascal (España) Joan Jordi Muntaner(España)
Isabel Amaral (Portugal) Colau Terrasa (España)
Luis Azevedo (Portugal) Manuel Gonzalez (España)
José María Azorín (España) Francisca Negre (España)
Teodiano F. Bastos (Brasil) Josune Salinas (España)
Gabriela Berlanga (México) Cristina Manresa (España)
Leopoldo Calderón (España) Antoni Jaume (España)
Ramón Ceres (España) Xavier Varona (España)
Luca Cernuzzi (Paraguay) Adelaida Delgado (España)
Lucila Costa (Brasil) Gabriel Moyà (España)
Pedro Encarnação (Portugal) Simón Garcés (España)
J. Carlos Fraile (España)  
Anselmo Frizera (Brasil)  
Juan Carlos García (España)  
Nicolás García (España)  
Jenny Gómez (Perú)  
Teresa González (España)  
José Tiberio Hernández (Colombia)  
Bárbara Holst (Costa Rica)  
Ana Londral (Portugal)  
Marcela Manzur (México)  
René Mayorga (Canadá)  
Margarida Nunes da Ponte (Portugal)  
Raimundo Oliveira (Brasil)  
Sira Palazuelos (España)  
J. Luis Pons (España)  
Rafael Raya (España)  
Nahir Rodríguez (Colombia)  
Luis E. Rodríguez Cheu (Colombia)  
Ángel E. Rubio (Cuba)  
Antonio Ruiz (España)  
José María Sabater (España)  
Jaime Sánchez (Chile)  
Luisa Taveira (Portugal)  
J. Carlos Tuli (Argentina)  
Víctor Sánchez Urrutia (Panamá)  
Martha Zequera Días (Colombia)  
Francisco Perales(España)  
Francisca Negre (España)  
Xavier Varona (España)  
Pere Ponsa (España)  
Daniel Guasch (España)  
Antoni Jaume (España)  
Cristina Manresa(España)