·Tema-Complexos (apunts i problemes del Tema 1: complexos)

·Tema-LimitsContinuitat (apunts i problemes del Tema 2: successions, límits i continuïtat)

·Tema-Derivabilitat (apunts i problemes del Tema 3: derivació)

·Tema-Integracio (apunts i problemes del Tema 4: integració)

·Proves-Controls (enunciat de les proves-controls i solucions)

·Notes