Tomeu Coll Vicens

Universitat de les Illes Balears
Departament de Matematiques i Informàtica
Edifici Anselm Turmeda
Ctra. de Valldemossa, km 7.5
07071 Palma-Illes Balears (Spain)

Despatx: 166
Tel: 34-971.173197
Fax: 34-971.173003
e-mail: tomeu.coll@uib.cat