People


       Bartomeu Coll
       Assistant Professor       
       Departament de Matemàtiques i Informàtica
       Universitat de les Illes Balears
       Tel: 34-971.173197   
       e-mail: tomeu.coll@uib.es
       web: http://dmi.uib.es/~tomeucoll
       Catalina Sbert
       Assistant Professor       
       Departament de Matemàtiques i Informàtica
       Universitat de les Illes Balears
       Tel: 34-971.172988   
       e-mail: catalina.sbert@uib.es
       web: ....
       Jose Luis Lisani
       Assistant Professor       
       Departament de Matemàtiques i Informàtica
       Universitat de les Illes Balears
       Tel: 34-971.172990   
       e-mail: joseluis.lisani@uib.es
       web: http://dmi.uib.es/~lisani/
       Ana Belen Petro
       Assistant       
       Departament de Matemàtiques i Informàtica
       Universitat de les Illes Balears
       Tel: 34-971.172676   
       e-mail: anabelen.petro@uib.es
       web: ...
       Antoni Buades Capo
       Assistant       
       Departament de Matemàtiques i Informàtica
       Universitat de les Illes Balears
       Tel: 34-971.171389   
       e-mail: toni.buades@uib.es
       web: http://dmi.uib.es/~abuades
       Jean Michel Morel
       Associate Professor       
       Departament de Matemàtiques i Informàtica
       Universitat de les Illes Balears
       Tel: 34-971.173197   
       e-mail: morel@cmla.ens-cachan.fr
       web: ...