Contact


By mail

        Bartomeu Coll Vicens
      
       Edifici Anselm Turmeda
       Departament de Matemàtiques i Informàtica
       Universitat de les Illes Balears
       Ctra. de Valldemossa, km 7.5
       07122 Palma-Illes Balears (Spain)
       e-mail: tomeu.coll@uib.es