GRUP DE TRACTAMENT MATEMÀTIC D'IMATGES
   
      
   
   
      
   
  
Congnoms i Nom: SBERT JOAN, Catalina
Organisme: Universitat de les Illes Balears
Facultat , Escola o Institut: Escola Politècnica Superior
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Categoria professional: Titular de Escola Universitària
Telèfon\ Fax: 971 172 988\ 971 173 003
Adreça postal: Edifici Anselm Turmeda
  Ctra. de Valldemossa, km. 7'5
  07122 Palma de Mallorca (Balears)
Correu electrònic: catalina.sbert@uib.es
Pàgina personal: http:/dmi.uib.es/people/catalina
               FORMACIÓ ACADÈMICA
                     1.- Titulació Superior  
                              Llicenciada en Ciències Matemàtiques (Univ. Autònoma de Barcelona(UAB), 1987)
                     2.- Doctorat  
                              Doctora en Informàtica (Univ. Illes Balears(UIB), 1995)
                            Directors: Jean-Michel Morel(UPD), Vicent Caselles(UIB)