GRUP DE TRACTAMENT MATEMÀTIC D'IMATGES I SISTEMES DINÀMICS
  
     
 
  
     
  
  
Congnoms i Nom: COLL VICENS, Tomeu
Organisme: Universitat de les Illes Balears
Facultat , Escola o Institut: Escola Politècnica Superior
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Categoria professional: Titular de Escola Universitària
Telèfon\ Fax: 971 173 197\ 971 173 003
Adreça postal: Edifici Anselm Turmeda
  Ctra. de Valldemossa, km. 7'5
  07122 Palma de Mallorca (Balears)
Correu electrònic: tomeu.coll@uib.es
Pàgina Personal: http:/dmi.uib.es/~tomeucoll
 
 
               FORMACIÓ ACADÈMICA
                     1.- Titulació Superior  
                              Llicenciat en Ciències, secció Matemàtiques (Univ. Autònoma de Barcelona(UAB), 1983)
                     2.- Doctorat  
                              Doctor en Matemàtica Aplicada(Univ. Autònoma de Barcelona(UAB), 1987)
                            Directors: Dr. Jaume Llibre (UIB)