Catedràtic de l'Àrea d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
Universitat de les Illes Balears
Crta. Valldemossa km 7.5
07122 Palma. Illes Balears (SPAIN)
Telf.: (+34) 971 17 32 88
Fax: (+34) 971 17 30 03
E-mail: putxi@uib.es