Mercè Llabrés Segura
 
Contact:
Mercè Llabrés Segura                            
Dept. Matemàtiques i Informatica       Phone:  +34 971 172978
Universitat de les Illes Balears       Fax:    +34 971 173003 
Ctra. Valldemossa, Km. 7.5             E-mail: merce.llabres@uib.es        
07071 Palma de Mallorca, Spain         WWW:    http://bioinfo.uib.es/~merce