Dr. Joan Torrens Sastre

Catedràtic d'Escola Universitària

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel.ligència Artificial

Adreça Postal

Crta. de Valldemossa, km. 7.5

07122 Palma de Mallorca. Spain

Tel. 971 173195 - Fax  971 173003

email:    dmijts0@uib.es